VIP to system odprowadzania powietrza przeznaczony do lejów protetycznych.

Zastosowanie systemu VIP zapewnia pacjentom stałe, pewne połączenie podczas noszenia protezy.

Jest to niezwykle ważny czynnik zapewniający równomierny rozkład masy

i rozprowadzania równomniernie ciśnienia względem całej powierzchni kikuta.

Podciśnienie wytworzone przez system VIP stabilizuje kikut,

radząc sobie ze wszystkimi kwestiami dotyczącymi jego zmiany objętości w ciągu dnia.

System VIP charakteryzuje się łatwym montażem w leju protetycznym.

Nie wymaga on zastosowania żadnych baterii ani innych źródeł zasilania ani konieczności zastosowania jakichkolwiek tłoków i cylindrów do odprowadzania powietrza z leja.

Charakteryzuje się cichym działaniem, niewielką masą i nie wpływa na estetykę wyglądu protezy.

ALPS VIP jest dostępna w 2 poziomach próżni; niska próżnia i wysoka próżnia.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt

*Imię

*Email

*Rodzaj kontaktu

*Miasto

*Wiadomość