Certifikace a patenty

Investice do inovací, výzkumu a kvality, a to jak v oblasti výrobků, tak i pracovních metod, jsou u společnosti ALPS i nadále prioritou, která nám umožňuje nabízet PRÉMIOVÉ služby.
To znamená, že společnost ALPS může zaručit kvalitu a bezpečnost svých výrobků prostřednictvím certifikace od nejvýznamnějších mezinárodně uznávaných institucí.
Společnost ALPS vyrábí zdravotnické prostředky schválené americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) od roku 1989. Produkty společnost ALPS jsou konstruovány a vyráběny v souladu s normou ISO 13485 a normami správné výrobní praxe (Good manufacturing practice, GMP) a splňují požadavky směrnice 93/42 EHS o zdravotnických prostředcích a nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.
Oddělení kvality a dodržování předpisů společnosti ALPS se snaží udržovat známou vysokou kvalitu v každém aspektu našich obchodních procesů, včetně poskytování podpory všem našim partnerům, aby bylo zajištěno splnění všech místních a mezinárodních regulačních požadavků.

Společnost ALPS se vyznačuje silnou snahou o inovace a trvalými investicemi do výzkumu&vývoje. Díky tomu si společnost zaregistrovala po celém světě více než 60 patentů.