Certyfikaty i patenty

„Inwestycje w innowacje, prace badawczo-rozwojowe i jakość w zakresie produktów i metod pracy to stałe priorytety w firmie ALPS, które pozwalają nam gwarantować obsługę na poziomie PREMIUM.
Oznacza to, że ALPS gwarantuje jakość i bezpieczeństwo swoich produktów poprzez certyfikację przeprowadzaną przez najważniejsze instytucje o renomie międzynarodowej.
ALPS produkuje wyroby medyczne zatwierdzone przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) od 1989 roku. Produkty ALPS są projektowane i wytwarzane zgodnie z wymaganiami normy ISO13485 i zasadami GMP (dobrej praktyki wytwarzania), spełniają wymagania europejskiej Dyrektywy 93/42/EWG i są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych nr 2017/745.
Dział Jakości i Zgodności z Przepisami Prawa spółki ALPS dokłada starań w celu utrzymania znanej wszystkim jakości w każdym aspekcie naszej działalności, łącznie z gwarancją wsparcia dla wszystkich naszych partnerów, tak aby zapewnić zgodność z wymaganiami wszelkich miejscowych i międzynarodowych przepisów.

Charakterystyczną cechą ALPS jest silne zaangażowanie w poszukiwanie innowacji i stałe inwestycje w prace badawczo&rozwojowe. To pozwoliło spółce zarejestrować ponad 60 patentów na całym świecie.”